Felhasználási feltételek

  1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen “Felhasználási feltételek” a www.dingiria.hu címen elérhető oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.dingiria.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A regisztrációs szolgáltatás igénybe vétele során történő adatkezelésre külön adatkezelési szabályzat vonatkozik.

  1. A felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

  1. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Szolgáltató fenn tatja a jogot a weboldal tartalmának előzetes bejelentés nélkül történő módosítására.

 

Adatkezelési szabályzat

  1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.dingiria.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

  1. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató: Hidvégi Zsuzsa Kisadózó EV. (1048 Budapest, Kordován tér 10.)

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon keresztül rendelést ad le, vagy a kapcsolati űrlapot elküldi.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztráció során történő adatrögzítés célja a kapcsolattartás a felhasználóval. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele.

  1. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

  1. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat kizárólag szolgáltatás céljából használja fel.

  1. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

  1. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatai törlését bármikor kérelmezheti a dingiriatunderfold(kukac)gmail.com címen. Bárminemű felhasználói adat törlése azonnali és nem visszavonható.